DĖMESIO! 2023 Spalio 2 dieną nuo 7:00 val. iki 9:00 val. bus atliekami VATIS sistemos atnaujinimo darbai. Tuo laikotarpiu sistema bus nepasiekiama.
VATIS
Apdorojama...
Apdorojama...

Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai

AAP etiketės reikalavimai ir informacijos pateikimas per PPIS

Beicuotos sėklos sėjos registravimas

Dėl AAP naudojimo normų

Dėl AAP žurnalo pildymo termino

Dėl apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos

Dėl atstumo nuo apdorojamo lauko augalų apsaugos produktais iki gyvenamojo namo su šuliniu

Dėl atstumų naudojant augalų apsaugos produktus

Dėl augalų apsaugos produktų ir trąšų naudojimo žurnalų

Dėl augalų apsaugos produktų ir žydinčių augalų sąrašo

Dėl augalų apsaugos produktų naudojimo ir tiekimo rinkai informacijos

Dėl augalų apsaugos produktų normos

Dėl augalų apsaugos produktų sąrašo

Dėl augalų apsaugos produktų utilizacijos

Dėl Juventus 90 panaudojimo

Dėl panaudotų augimo reguliatorių informacijos pateikimo augalų apsaugos produktų naudojimo žurnale

Dėl pranešimo pastebėjus pažeidimą

Dėl purškimo registravimo PPIS

Dėl purškimo registravimo termino

Dėl Reglone panaudojimo kviečiams

Dėl reikalavimų naudojant Roundup bendrame kieme

Dėl vandens traukimo iš įvairių vandens telkinių kartu vežantis ir chemijos produktus bei panaudotą jų išplautą tarą

Dėl žydinčių augalų purškimo ir informacijos pateikimo

Informacija apie augalų apsaugos produktų reikalavimus

Informacijaapie herbicidų naudojimą pievoje ir kas gali jeis purkšti laukus

Informacija apie Roundup ir jo panaudojimą

informacija dėl atstumų apdorojant pasėlius augalų apsaugos priemonėmis

Informacija dėl augalų apsaugos kursų

Informacija dėl augalų apsaugos produktų naudojimo

Informacija dėl augalų apsaugos produktų naudojimo pažymėjimo

Informacija dėl reikalavimų panaudojant augalų apsaugos priemones

Informacija dėl sandėliavimo

Informacija kaip atpažinti ar APP registruotas

Informacija siekiantis gauti teisę registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą

Kilus įtarimui, kad augalų apsaugos produktai naudojami pažeidžiant reikalavimus

Neleistinas AAP įsigyjimas

Planuoto purškimo atšaukimas per PPIS ir pranešimas apie naują purškimą

Pranešimai apie planuojamus AAP darbus

Reikalavimas tvarkyti AAP naudojimo apskaitos žurnalą

Suteikus augalų apsaugos produktų apdorojimo paslaugą

Trimmer 50 SG panaudojimas žieminiams kviečiams

Augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimai

Dėl AAP pakuočių saugojimo ir sandėliavimo

Dėl AAP pažeidimų

Informacija apie prekybą augalų apsaugos produktais ir jų saugojimą

Neleistinas AAP įsigyjimas

Augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimai

Dėl augalų apsaugos produkto registravimo ir prekybos

Dėl augalų apsaugos produktų naudojimo ir tiekimo rinkai informacijos

Dėl Dursban 480 ec įvežimo į Lietuvą

Informacija apie prekybą augalų apsaugos produktais ir jų saugojimą

Informacija dėl leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais

Neleistinas AAP įsigyjimas

Augalų pasų surašymas

Augalo paso išdavimas vynmedžiams

Augalo paso tvirtinimas

Augalų veislės, kurioms suteikta teisinė apsauga visoje Europos Sąjungos teritorijoje

avižų veislė TYPHON ir žieminių kvietrugių veislė SW VALENTINO

Bulvių veislių GALA ir SOLIST teisinė apsauga

informacija apie selekcinio užmokesčio mokėjimą

licencinė sutartis dėl braškių

Augalų veislių registravimo tvarka

Informacija apie augalų veisles

Informacija apie augalų veisles

Informacija apie augalų veislių palaikytojų ir atstovų sąrašus

Informacija apie sojų veislę MERLIN

Informacija apie svogūnų veislę CASABLANCA

Informacija apie žieminių kviečių veislę KOVAS DS

Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys

Augalų žiemojimo rezultatai

Grūdų kritimo skaičius

Žieminių kviečių vegetacijos laikas

Dauginamosios medžiagos įvežimas į Lietuvos Respubliką

Sodo augalų įvežimas iš trečiųjų šalių

Dauginamosios medžiagos sertifikavimas

Pašarinių augalų sėklų sertifikavimas ir tiekimas rinkai

Sėklos sertifikato galiojimas

Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai

Daržovių sąrašas

Pašarinių augalų sėklų sertifikavimas ir tiekimas rinkai

Prekyba aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

Prekyba daržovių daigais turguje

Prekyba pluoštinių kanapių sėkla

Prekyba pluoštinių kanapių sėkla ir įvežimas iš ES

Sėklinės bulvių ženklinimas

Sėklos prekybos metai

Sėklos prekybos metai

Sėklos žolių mišinių, skirtų žaliai trąšai perfasavimas

Sėklų mainai

Skundo dėl sėklos kokybės pateikimas

Ūkinė sėkla

Vejos sėklų mišinių, skirtų mažmeninei prekybai, ženklinimo reikalavimai

Dėl apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos

Beicavimo mašinų apdorojimo AAP įrangos pažymėjimas, kas šias mašinas tikrina ir išduoda šiuos pažymėjimus, kur kreiptis dėl patikros

Fitosanitarinio sertifikato išdavimas

Ar yra galimybė rasti fitosanitarinį sertifikatą pagal gavėją ar krovinį importuojančią šalį?

Eksportuojamas į EES šalis krovinys su kenkėjais

Medienos eksportas į Australiją

Sodinukų eksportas į Rusijos Federaciją

Grūdų analizatoriaus (Infratec, Granolyser, kt.) priežiūra

Grūdų analizatoriaus įjungimas į tinklą (kainos, prašymas)

Mokymai dirbti grūdų analizatoriais „Infratec“

Mokymai grūdų laboratorijų darbuotojams

Grūdų kokybės rodiklių nustatymas (tyrimai)

Arbitražinio grūdų ėminio tyrimų užsakymas

Arbitražo tvarka - nesutinkant su grūdų supirkėjo tyrimų rezultatais

Ar tiriami pesticidai ir jų likučiai Augalininkystės tarnybos laboratorijoje?

Glitimo kiekio nustatymo metodų taikymas, grūdų pardavėjo teisės

Grūdų priemaišų nustatymas

Kritimo skaičiaus nustatymo ypatumai, įtakojantys faktoriai

Mokymai grūdų laboratorijų darbuotojams

Grūdų sandėlio licencijavimas

Dėl ES teisės aktų perkėlimo į LR Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymą

Dėl leidimo / licencijos supirkti ir parduoti grūdus

Dėl leidimo parduoti grūdus

Grūdus superkančių ūkio subjektų priežiūra

Glitimo kiekio nustatymo metodų taikymas, grūdų pardavėjo teisės

Grūdų supirkimo ir tiekimo reikalavimai

Glitimo kiekio nustatymo metodų taikymas, grūdų pardavėjo teisės

Lietuvos standartų taikymas ekologiniams grūdams

Importuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų kontrolės procedūros Pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose

Augalų siuntimas paštu

Draudžiamų įvežti augalų sąrašai

Fitosanitarinis sertifikatas

Graikinių riešutmedžių sodinukai

Grikių įvežimas

Medienos importas

Medinės paletės

Miško spanguolės

TRACES NT

TRACES NT pildymas

TRACES NT prekių deklaravimas

Tranzitas

Tranzitas

Krovinį importuojančios valstybės fitosanitariniai reikalavimai

Eksportuojamas į EES šalis krovinys su kenkėjais

Kambariniai augalai

Kukurūzai

Medienos eksportas į Australiją

Naudota žemės ūkio technika

Sėklų importas

Sodinukų eksportas į Rusijos Federaciją

Leidimų tiekti rinkai augalų apsaugos produktus tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams reikalavimai

Dėl augalų apsaugos produktų, kurie tapatūs Lietuvos Respublikoje įvežimo, iš kitų ES šalių

MPM ženklinimas

Dėl įsigytos išdžiovintos medienos ženklinimo individualiu ISPM ženklu

Gamintojo identifikavimas pagal IPPC kodą

Paženklintos MPM naudojimas

Vienalytis krovinys

Pluoštinių kanapių auginimo priežiūra

Deklaruotas pluoštinių kanapių produktų sandėlis

Leidimai dėl pluoštinių kanapių / opijinių aguonų auginimo

Pluoštinių kanapių auginimas sode ir kanapių sandėliavimas

Pluoštinių kanapių augintojo sąvoka

Pluoštinių kanapių mėginio tyrimų kaina dėl THC kiekio nustatymo

Pluoštinių kanapių sertifikuotos sėklos fasavimas mažesnėmis fasuotėmis

Pluoštinių kanapių sertifikuotos sėklos siuntos daigumo galiojimo laiko pratęsimas

Pranešimai / informacija dėl pluoštinių kanapių auginimo ir jų pateikimas Augalininkystės tarnybai

Pranešimai / informacija dėl pluoštinių kanapių auginimo sodininikystės tikslais ir jų pateikimas Augalininkystės tarnybai

Reikalavimai pluoštinių kanapių augintojams

Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolė

Pluoštinių kanapių (augintų sodininkystės tikslais) gauti produktai

Pluoštinių kanapių auginimas sode ir kanapių sandėliavimas

Pluoštinių kanapių auginimo paskirtis

Pluoštinių kanapių produktų eksportas į ES

Pluoštinių kanapių produktų tiekimas

Prekyba pluoštinių kanapių aliejumi, ekstraktais, arbatomis, miltais ir atsivežtais produktais iš ES

Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše

Registravimas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

Registracijos Fitosanitariniame registre tvarka

Reikalavimai dėl leidimo platinti augalų apsaugos produktus išdavimo

Asmenys, kurie gali prekiauti augalų apsaugos produktais

Dėl augalų apsaugos produktų platinimo vietos patikslinimo

Dėl leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais ir informacija dėl kursų programų

Dėl prekybos augalų apsaugos produktais ūkinės paskirties patalpose

Informacija dėl leidimo platinti augaų apsaugos produktus

Reikalavimai dėl trąšų ar tręšiamųjų produktų tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje išdavimo

Dėl formos apie GMO (trąšoms ir dirvo gerinimo priemonėms)

Dėl natūralios kilmės produktų sertifikavimo ir naudojimo

Dėl prekiavimo organinėmis trąšomis

Ekologinė gamyba

Informacija dėl prašymo pateikimo

Reikalavimai prekiautojams augalais ir augaliniais produktais bei jų priežiūra

Medingųjų augalų sėklos

Prekyba bakterinės degligės sodinukais

Prekyba užaugintais gėlių ir daržovių daigais, vaiskrūmiais

Reikalavimai riešutmedžių augintojams

Riešutmedžių sodo įkūrimas

Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai

Dėl augalų apsaugos produktų ir trąšų naudojimo žurnalų

Dėl azoto kiekio ribojimo

Dėl ekologinių trąšų naudojimo apyniams

Dėl į dirvą patenkančio azoto kiekio

Dėl reikalavimų mėšlui ir srutoms

Dėl TP žurnalo pildymo

Dėl trąšų naudojimo pildymo žurnalo

Informacija apie mineralinių trąšų normas (Azotas, Amonio salietra)

Informacija dėl skystojo mėšlo naudojimo ekologiniame ūkyje

Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas ir neorganinės trąšos

Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas tręšiant <10ha

Tręšiamųjų produktų pateikimo ir tiekimo rinkai reikalavimai

Dėl dirvos gerinimo priemonių

Dėl ekologinių trąšų leidimo prekiauti, informacija dėl registravimo ir identifikavimo

Dėl eksportuotavimo į kitas Europos ir ne Europos šalis.

Dėl indentifikavimo sąrašo

Dėl kalkių dirvoms tiekimo rinkai reikalavimų

Dėl produktų ženklinimo

Dėl tiekimo rinkai reikalavimų

Informacija apie dokumentų pateikimą lietuvių kalba

Informacija dėl prekybos trąšomis

Reikalavimai dėl augalų apsaugos grupių

Skystųjų mikroelemetinių trąšų įvežimas iš Ukrainos

Trąšų likučio perpardavimas

Tręšiamųjų produktų saugojimo reikalavimai

Informacija dėl sandėliavimo

Kalkinių medžiagų laikymas ir sandėliavimas

Valstybės rinkliavų už fitosanitarijos srities administracines paslaugas taikymas

Rinkliavos

Valstybės rinkliava