Norėdami, kad puslapis tinkamai veiktų, turite įjungti JavaScript. / You must enable JavaScript for this page to function properly.

Apdorojama...
Apdorojama...

Augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimai

AAP etiketės reikalavimai ir informacijos pateikimas per PPIS

AAP įsigijimo kontrolė

Beicuotos sėklos sėjos registravimas

Dėl AAP ir TP naudojimo apskaitos žurnalų

Dėl AAP naudojimo apskaitos žurnalo pildymo termino

Dėl AAP naudojimo ir tiekimo rinkai informacijos

Dėl AAP naudojimo normų

Dėl AAP naudojimo normų mažinimo

Dėl AAP naudojimo vėjuotu oru

Dėl AAP sąrašo

Dėl AAP utilizacijos

Dėl apdorojimo AAP įrangos

Dėl apdorojimo AAP paslaugos suteikimo

Dėl atstumo nuo apdorojamo lauko AAP iki gyvenamojo namo su šuliniu

Dėl atstumų laikymosi naudojant AAP

Dėl augalų apsaugos pažymėjimo išdavimo agronomams

Dėl augimo reguliatorių įrašymo į AAP naudojimo apskaitos žurnalą

Dėl dulksnos patekimo

Dėl herbicidų naudojimo daugiabučių gyvenamųjų pastatų teritorijose

Dėl herbicidų naudojimo namų valdose

Dėl herbicidų panaudojimo pievose

Dėl planuojamo purškimo atšaukimo PPIS

Dėl pranešimo pastebėjus pažeidimą

Dėl purškimo registravimo PPIS

Dėl sankcijų už Lietuvoje neregistruotų AAP panaudojimą

Dėl teisės įgijimo registruoti apdorojimo įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą

Dėl žydinčių augalų purškimo ir informacijos pateikimo

Dėl žydinčių augalų sąrašo

Informacija dėl augalų apsaugos mokymų kursų

Informacija dėl licencijos

Informacija kaip atpažinti ar APP registruotas

Pranešimai apie planuojamus AAP darbus

Augalų apsaugos produktų saugojimo reikalavimai

AAP įsigijimo kontrolė

Dėl AAP pakuočių tvarkymo

Informacija apie prekybą augalų apsaugos produktais ir jų saugojimą

Augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimai

AAP įsigijimo kontrolė

Dėl AAP naudojimo ir tiekimo rinkai informacijos

Dėl augalų apsaugos produkto registravimo ir prekybos

Dėl sankcijų už neregistruotų AAP tiekimą rinkai

Informacija apie prekybą augalų apsaugos produktais ir jų saugojimą

Informacija dėl leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais

Augalų pasų surašymas

Augalo paso išdavimas vynmedžiams

Augalo paso tvirtinimas

Gėlių auginimo veikla

Produkcija, kuriai reikalingas augalo pasas

Augalų veislės, kurioms suteikta teisinė apsauga visoje Europos Sąjungos teritorijoje

avižų veislė TYPHON ir žieminių kvietrugių veislė SW VALENTINO

Bulvių veislių GALA ir SOLIST teisinė apsauga

informacija apie selekcinio užmokesčio mokėjimą

licencinė sutartis dėl braškių

Augalų veislių registravimo tvarka

Informacija apie augalų veisles

Informacija apie augalų veisles

Informacija apie augalų veislių palaikytojų ir atstovų sąrašus

Informacija apie sojų veislę MERLIN

Informacija apie svogūnų veislę CASABLANCA

Informacija apie žieminių kviečių veislę KOVAS DS

Augalų veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenys

Augalų žiemojimo rezultatai

Grūdų kritimo skaičius

Žieminių kviečių vegetacijos laikas

Dauginamosios medžiagos sertifikavimas

Aprobuoja įgaliotasis aprobuotojas

Augalo veislės patikrinimas kataloge

Įgaliotojo aprobuotojo patvirtinimas

Prašymas pažeminti sėklos kategoriją

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius pateikimas popieriniame variante

Prašymo aprobuoti sėklinius pasėlius pateikimas VATIS

Raudonųjų dobilų pirmų sėjos metų sėklinis pasėlis

Rinkliava už sėklinio pasėlio aprobavimą

Rinkliava už sėklinių bulvių sertifikavimą

Rinkliava už sėklos sertifikavimą

Sėjamoji seradėlė

Sėjamųjų avižų, auginamų mišinyje aprobavimas

Sėjamųjų vikių, auginamų mišinyje aprobavimas

Sėklinio pasėlio kategorijos pažeminimas

Sėklos sertifikato galiojimas

Valgomoji rūgštynė

Dauginamosios medžiagos siuntų perfasavimas

Sėklinių bulvių siuntų perfasavimas

Sėklos perfasavimas

Sertifikuotos kategorijos sėklų žolių mišinių, skirtų žaliai trąšai perfasavimas

Dauginamosios medžiagos siuntų ženklinimas

Etikečių sertifikuotai sėklai ženklinti įsigyjimas

Sertifikuotų sėklinių bulvių ženklinimas

Dauginamosios medžiagos tiekimas rinkai

Daržovių sąrašas

Daržovių sėjinukų tiekimas rinkai

Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimas

Pašarinių augalų sėklų sertifikavimas ir tiekimas rinkai

Prekyba aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla

Prekyba daržovių daigais turguje

Prekyba pluoštinių kanapių sėkla

Prekyba pluoštinių kanapių sėkla ir įvežimas iš ES

Prekyba sodo augalais ir jų sertifikavimas

Sėjamoji judra

Sėklos iš trečiųjų šalių tiekimas rinkai

Sėklos tiekimo rinkai veikla

Sėklos žolių mišinių, skirtų žaliai trąšai perfasavimas

Sėklų mainai

Skundo dėl sėklos kokybės pateikimas

Ūkinė sėkla

Dėl apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos

Beicavimo mašinų apdorojimo AAP įrangos pažymėjimas, kas šias mašinas tikrina ir išduoda šiuos pažymėjimus, kur kreiptis dėl patikros

Fitosanitarinio sertifikato išdavimas

Ar yra galimybė rasti fitosanitarinį sertifikatą pagal gavėją ar krovinį importuojančią šalį?

Fitosanitarinio sertifikato išdavimas atgaline data

Fitosanitarinio sertifikato taisymas

Fitosanitarinis sertifikatas

Kambarinės gėlės

Klasifikatoriaus reikšmės ir VATIS sutrikimai

Medienos eksportas į Australiją

Naudota žemės ūkio technika

Genetiškai modifikuotos dauginamosios medžiagos kontrolė

GMO (augalų) auginimas Lietuvoje

Grūdų analizatorių priežiūra

Grūdų analizatoriaus įjungimas į tinklą (kainos, prašymas)

Mokymai grūdų laboratorijų darbuotojams

Grūdų kokybės rodiklių nustatymas

Arbitražinio grūdų ėminio tyrimų užsakymas

Arbitražo tvarka - nesutinkant su grūdų supirkėjo tyrimų rezultatais

Ar tiriami pesticidai ir jų likučiai Augalininkystės tarnybos laboratorijoje?

Atliekamų grūdų kokybės tyrimų sąrašas

Glitimo kiekio nustatymo metodų taikymas, grūdų pardavėjo teisės

Grūdų ir jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifai

Grūdų ir jų produktų kokybės tyrimų užsakymo tvarka

Grūdų priemaišų nustatymas

Kritimo skaičiaus nustatymo ypatumai, įtakojantys faktoriai

Laboratorinio ėminio kiekis grūdų ir jų produktų kokybės tyrimams

Mokymai grūdų laboratorijų darbuotojams

Grūdų sandėlio licencijavimas

Dėl ES teisės aktų perkėlimo į LR Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymą

Dėl leidimo / licencijos supirkti ir parduoti grūdus

Dėl leidimo parduoti grūdus

Grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijų atestavimas

Atestuotų laboratorijų sąrašas

Laboratorijų atestavimo tvarka

Grūdus superkančių ūkio subjektų priežiūra

Glitimo kiekio nustatymo metodų taikymas, grūdų pardavėjo teisės

Kai nesutariama dėl grūdų kokybės

Grūdų supirkimo ir tiekimo reikalavimai

Glitimo kiekio nustatymo metodų taikymas, grūdų pardavėjo teisės

Lietuvos standartų taikymas ekologiniams grūdams

Įgaliotosios ūkio subjektų sėklų kokybės tyrimų laboratorijos

Įgaliotų laboratorijų sąrašas

Kaip tapti įgaliota sėklų kokybės tyrimų laboratorija?

Importuojamų augalų, augalinių produktų ir kitų susijusių objektų kontrolės procedūros Pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose

Augalų siuntimas paštu

Dokumentai reikalingi importui iš trečiųjų šalių

Dokumentai reikalingi vežant tranzitu

Draudžiamos importuoti siuntos iš trečiųjų šalių

Fitosanitariškai kontroliuojamos siuntos

Grikių importas iš Baltarusijos

Komerciniu tikslu importuojami augalai

Medienos importas iš Rusijos Federacijos

Medinė pakavimo medžiaga

Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai

Riešutmedžių sodinukai

Sėklų importas

Spanguolių importas

TRACES NT

Tranzito reikalavimai

Žemės ūkio technikos importas iš trečiųjų šalių

Krovinį importuojančios valstybės fitosanitariniai reikalavimai

Kukurūzai

Medienos eksportas į Australiją

Svogūnų sodinukai iš Didžiosios Britanijos

Trečiųjų šalių fitosanitariniai reikalavimai

Vynuogių sodinukai iš trečiųjų šalių

Leidimų tiekti rinkai augalų apsaugos produktus tapačius Lietuvos Respublikoje registruotiems augalų apsaugos produktams reikalavimai

Dėl augalų apsaugos produktų, kurie tapatūs Lietuvos Respublikoje įvežimo, iš kitų ES šalių

MPM ženklinimas

Dėl įsigytos išdžiovintos medienos ženklinimo individualiu ISPM ženklu

Gamintojo identifikavimas pagal IPPC kodą

Paženklintos MPM naudojimas

Reikalavimai medinei pakavimo medžiagai ES

Vienalytis krovinys

Pluoštinių kanapių auginimo priežiūra

Deklaruotas pluoštinių kanapių produktų sandėlis

Leidimai dėl pluoštinių kanapių / opijinių aguonų auginimo

Pluoštinių kanapių auginimas sodininkystės tikslais

Pluoštinių kanapių augintojas

Pluoštinių kanapių mėginio tyrimų kaina dėl THC kiekio nustatymo

Pluoštinių kanapių sertifikuotos sėklos fasavimas mažesnėmis fasuotėmis

Pluoštinių kanapių sertifikuotos sėklos siuntos daigumo galiojimo laiko pratęsimas

Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolė

Pluoštinių kanapių produktų eksportas į ES

Prekyba pluoštinių kanapių aliejumi, ekstraktais, arbatomis, miltais ir atsivežtais produktais iš ES

Registravimas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre

Augalų tiekimas rinkai

Bulvių auginimas ir tiekimas rinkai

Fitosanitarinis registras ir TRACES

Registracijos Fitosanitariniame registre tvarka

Reikalavimai dėl leidimo platinti augalų apsaugos produktus išdavimo

Asmenys, kurie gali prekiauti augalų apsaugos produktais

Dėl augalų apsaugos produktų platinimo vietos patikslinimo

Dėl leidimo prekiauti augalų apsaugos produktais ir informacija dėl kursų programų

Dėl prekybos augalų apsaugos produktais ūkinės paskirties patalpose

Informacija dėl leidimo platinti augaų apsaugos produktus

Reikalavimai dėl trąšų ar tręšiamųjų produktų tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje išdavimo

Dėl formos apie GMO (trąšoms ir dirvo gerinimo priemonėms)

Dėl natūralios kilmės produktų sertifikavimo ir naudojimo

Dėl prekiavimo organinėmis trąšomis

Ekologinė gamyba

Informacija dėl prašymo pateikimo

Reikalavimai prekiautojams augalais ir augaliniais produktais bei jų priežiūra

Medingųjų augalų sėklos

Prekyba bakterinės degligės sodinukais

Prekyba užaugintais gėlių ir daržovių daigais, vaiskrūmiais

Reikalavimai riešutmedžių augintojams

Riešutmedžių sodo įkūrimas

Sėklos mišinių ruošimas

informacija apie sėklos mišinių ruošimą

Sėklų kokybės rodiklių nustatymas

Atliekamų sėklų kokybės tyrimų sąrašas

ISTA sertifikatų išdavimo tvarka

Laboratorinio mėginio kiekis sėklų kokybės tyrimams

Sėklų kokybės tyrimų užsakymo tvarka

Valstybės rinkliavos dydžiai ir jų apmokėjimas už sėklų kokybės tyrimus

Sėklų mėginių ėmėjai

Sėklų mėginių ėmėjų sąrašas

Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimai

Dėl AAP ir TP naudojimo apskaitos žurnalų

Dėl azoto kiekio ribojimo

Dėl į dirvą patenkančio azoto kiekio

Dėl reikalavimų mėšlui ir srutoms

Dėl TP sandėliavimo reikalavimų

Dėl TP žurnalo pildymo

Informacija apie mineralinių trąšų normas (Azotas, Amonio salietra)

Informacija dėl skystojo mėšlo naudojimo ekologiniame ūkyje

Kalkinių medžiagų laikymas ir sandėliavimas

Trąšų naudojimo apskaitos žurnalo pildymas ir neorganinės trąšos

Tręšiamųjų produktų pateikimo ir tiekimo rinkai reikalavimai

Dėl dirvos gerinimo priemonių

Dėl ekologinių trąšų leidimo prekiauti, informacija dėl registravimo ir identifikavimo

Dėl eksportuotavimo į kitas Europos ir ne Europos šalis.

Dėl indentifikavimo sąrašo

Dėl kalkių dirvoms tiekimo rinkai reikalavimų

Dėl produktų ženklinimo

Dėl tiekimo rinkai reikalavimų

Dėl TP sandėliavimo reikalavimų

Informacija apie dokumentų pateikimą lietuvių kalba

Informacija dėl prekybos trąšomis

Skystųjų mikroelemetinių trąšų įvežimas iš Ukrainos

Trąšų likučio perpardavimas

Valstybės rinkliavų už fitosanitarijos srities administracines paslaugas taikymas

Rinkliavos

Valstybės rinkliava