Norėdami, kad puslapis tinkamai veiktų, turite įjungti JavaScript. / You must enable JavaScript for this page to function properly.

Apdorojama...

Prašymas išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašo

Tiekėjas išbraukiamas iš sąrašo: gavus raštišką tiekėjo ar jo įgalioto asmens prašymą  išbraukti iš pluoštinių kanapių produktų tiekėjo sąrašo; jei tiekėjo (fizinio asmens) artimieji giminaičiai (artimieji giminaičiai suprantami taip, kaip juos apibrėžia LR civilinio kodekso 3.135 straipsnis) ar įgaliotieji asmenys pateikia išrašą iš Gyventojų registro tiekėjo mirties atveju; jei viešai paskelbiama ar gaunama informacija iš kitų įstaigų, kad tiekėjas (juridinis asmuo) nutraukė veiklą, yra bankrutavęs, likviduotas ar išregistruotas iš JA registro. PKP tiekėjas informuojamas per VATIS ar elektroniniu paštu apie jo išbraukimą iš sąrašo. Jei tiekėjas VATIS nenurodė, kad pageidauja pranešimus gauti elektroniniu paštu, jam ši informacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo LIS, siunčiama paštu

Suteikimo trukmė: Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2022-06-01
PAS kodas:
-
Sritis:
Pluoštinės kanapės
Teikiantis skyrius:
Augalų dauginamosios medžiagos skyrius