Apdorojama...

Prašymas paimti sėklinių bulvių gumbų mėginį Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams nustatyti

Dauginamosios medžiagos tiekėjas (toliau – tiekėjas), pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) regioniniams skyriams Prašymą paimti sėklinių bulvių gumbų mėginį Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams  nustatyti iš sėklinių bulvių pasėlių ar sėklinių bulvių gumbų derliaus dėl sėklinių bulvių užsikrėtimo bulvių lapų susisukimo virusu, bulvių A virusu, bulvių S virusu, bulvių M virusu, bulvių X virusu, bulvių Y virusu ir dėl kitų Sąjungos reguliuojamų nekarantininių kenkėjų ar Sąjungos karantininių kenkėjų. Regioninio skyriaus specialistas vadovaudamasis Mėginių ėmimo bulvių virusams ir bulvių gumbų verpstiškumo viroidui sėklinėse bulvėse nustatyti metodika, Mėginių paėmimo  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus bakterijai nustatyti metodika, Mėginių paėmimo Ralstonia solanacearum bakterijai nustatyti metodika, Mėginių ėmimo Candidatus Liberibacter Solanacearum bakterijai nustatyti metodika iš sėklinių bulvių pasėlio ar iš sėklinių bulvių gumbų derliaus paima ir paruošia sėklinių bulvių mėginius Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams nustatyti. Surašo Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti paėmimo aktą, supakuoja Mėginio kenksmingiesiems organizmams nustatyti paėmimo aktą kartu su mėginiu, užplombuoja ir išsiunčia į Fitosanitarinių tyrimų laboratoriją (skyrių) (toliau – FTLS). FTLS sėklinių bulvių mėginių tyrimus Sąjungos reguliuojamiems nekarantininiams kenkėjams ar Sąjungos karantininiams kenkėjams nustatyti atlieka ir tyrimų rezultatus pateikia Taikomų fitosanitarijos priemonių akte.

Suteikimo trukmė: Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
Paslaugos kaina: Paslaugos kaina apskaičiuojama ir pateikiama vėliau, po prašymo pateikimo, atsižvelgiant į reikalingus atlikti tyrimus ir/ar patikrinimus

Atnaujinta: 2022-11-07
PAS kodas:
PAS30480
Sritis:
Dauginamoji medžiaga Fitosanitarija
Teikiantis skyrius:
Klaipėdos regioninis skyrius Kauno regioninis skyrius Alytaus regioninis skyrius Panevėžio regioninis skyrius Marijampolės regioninis skyrius Šiaulių regioninis skyrius Vilniaus regioninis skyrius Utenos regioninis skyrius Telšių regioninis skyrius Tauragės regioninis skyrius