Apdorojama...

Prašymas išduoti vienkartinį leidimą įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą dauginamąją medžiagą

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, norintis įvežti į Lietuvos Respubliką ne Europos Sąjungos valstybėse išaugintą sodo ir dekoratyvinių augalų dauginamąją medžiagą, sodo augalus ir daržovių dauginamąją ir sodinamąją medžiagą, išskyrus sėklą, privalo gauti vienkartinį leidimą.
Suteikimo trukmė: 1. Augalininkystė tarnyba per 6 mėnesius išnagrinėja, ar reikalavimai, nurodyti teisės aktuose, reglamentuojančiuose dauginamosios medžiagos dauginimą ir sertifikavimą ne Europos Sąjungos valstybėse, visais atžvilgiais atitinka privalomuosius reikalavimus, taikomus Lietuvos Respublikoje; 2. Augalininkystė tarnyba ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo datos priimamas sprendimas dėl vienkartinio leidimo išdavimo įvežti į Lietuvos Respubliką dauginamąją medžiagą, išaugintą ne Europos Sąjungos valstybėse; 3. Dauginamosios medžiagos tiekėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu informuoti Augalininkystė tarnyba apie dauginamąją medžiagą, įvežtą į Lietuvos Respubliką su vienkartiniu leidimu.
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2022-04-27
PAS kodas:
PAS30024
Sritis:
Dauginamoji medžiaga
Teikiantis skyrius:
Augalų dauginamosios medžiagos skyrius