Apdorojama...

Prašymas atlikti sėklos mėginių kokybės tyrimus (ISTA mėlynojo sertifikato išdavimui)

Jei sėklos tiekėjas pageidauja gauti ISTA Tarptautinį mėlyną sėklos mėginio sertifikatą, jis, atvykęs į APKTLS ar atsiuntęs mėginį paštu ar per pasiuntinį, pateikia sėklos mėginį kartu su Prašymu dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo. Atlikus akredituotų augalų rūšių sėklos kokybės tyrimus, išduodamas ISTA Tarptautinis mėlynas sėklos mėginio sertifikatas.
Suteikimo trukmė: Tarnyba išduoda ISTA sertifikatą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sėklos kokybės tyrimų pabaigos. Maksimalus sėklų kokybės tyrimų terminas yra 96 kalendorinės dienos ir priklauso nuo tiriamos augalo rūšies, užsakytų tyrimų.
Paslaugos kaina: Paslaugos kaina apskaičiuojama ir pateikiama vėliau, po prašymo pateikimo, atsižvelgiant į reikalingus atlikti tyrimus ir/ar patikrinimus

Atnaujinta: 2022-05-11
PAS kodas:
PAS30029
Sritis:
Augalininkystės produktų kokybės tyrimai
Teikiantis skyrius:
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)