Apdorojama...

Prašymas išduoti EBPO sertifikatą

Sertifikatas išduodamas tik jei sėkla padauginta pagal EBPO žolių ir ankštinių augalų, javų ar kryžmažiedžių bei kitų aliejinių pluoštinių augalų sėklos schemas. Išsamus sertifikato išdavimo aprašymas: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos sertifikatų išdavimo tvarkos apraše, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.845811C5F881/asr.

Suteikimo trukmė: Per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2022-06-15
PAS kodas:
PAS1748
Sritis:
Dauginamoji medžiaga
Teikiantis skyrius:
Augalų dauginamosios medžiagos skyrius