Apdorojama...

Prašymas išduoti grūdų kokybės sertifikatus

Ūkio subjektas, norintis išvežti / įvežti / Lietuvos Respublikos teritorijoje transportuoti grūdus, užpildo elektroninį prašymą VATIS sistemoje ir jį pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) regioniniams skyriams. Tarnybos specialistas prašyme nurodytu laiku vyksta į grūdų krovimo vietą, ima ėminius kokybės rodikliams nustatyti, ūkio subjekto laboratorijoje atlieka kokybės tyrimus arba, jei nėra galimybės, siunčia į Tarnybos laboratoriją, surašo grūdų kokybės sertifikatą (-us). Tarnyba už atliktą paslaugą ūkio subjektui pateikia mokėjimo nurodymą ir sąskaitą VATIS sistemoje.


Suteikimo trukmė: Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų skaičiaus. Grūdų kokybės sertifikatai išrašomi ir išduodami ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tyrimų pabaigos.
Paslaugos kaina: Paslaugos kaina apskaičiuojama ir pateikiama vėliau, po prašymo pateikimo, atsižvelgiant į reikalingus atlikti tyrimus ir/ar patikrinimus

Atnaujinta: 2022-05-12
PAS kodas:
PAS32406
Sritis:
Grūdai Augalininkystės produktų kokybės tyrimai
Teikiantis skyrius:
Šiaulių regioninis skyrius Vilniaus regioninis skyrius Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius) Utenos regioninis skyrius Telšių regioninis skyrius Tauragės regioninis skyrius Panevėžio regioninis skyrius Marijampolės regioninis skyrius Klaipėdos regioninis skyrius Kauno regioninis skyrius Alytaus regioninis skyrius