Apdorojama...

Prašymas atlikti augalininkystės produktų mėginių kokybės tyrimus

Kokybės tyrimų protokole pateikiama informacija apie atliktų augalininkystės produkto kokybės tyrimų rezultatus. Prašymas ir ėminys gali būti pateikiamas atvykus į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau ─ Tarnyba), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį. Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar faksimiliniu būdu.
Suteikimo trukmė: Paslaugos suteikimo trukmė priklauso nuo metodikoje nustatytos tyrimo atlikimo trukmės ir pageidaujamų tyrimų skaičiaus (1─10 darbo dienos).
Paslaugos kaina: Paslaugos kaina apskaičiuojama ir pateikiama vėliau, po prašymo pateikimo, atsižvelgiant į reikalingus atlikti tyrimus ir/ar patikrinimus

Atnaujinta: 2022-05-12
PAS kodas:
PAS30026
Sritis:
Augalininkystės produktų kokybės tyrimai
Teikiantis skyrius:
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)