Apdorojama...

Prašymas dėl licencijos išdavimo verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla

Ūkio subjektas, pageidaujantis verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla, privalo gauti licenciją. Licencijuotas grūdų sandėlis turi teisę išduoti sandėliavimo dokumentus grūdų augintojams ar savininkams ir taip juos kredituoti, panaudojant grūdus kaip užstatą.
Suteikimo trukmė: Sprendimas dėl licencijos išdavimo arba atsisakymo ją išduoti priimamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dokumentų, reikalingų licencijai išduoti, gavimo dienos.
Paslaugos kaina: 86,00Eur

Atnaujinta: 2022-05-12
PAS kodas:
PAS30065
Sritis:
Grūdai Augalininkystės produktų kokybės tyrimai
Teikiantis skyrius:
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius)