Apdorojama...

Trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimo išdavimas ir (ar) informacijos apie ekologinėje gamyboje tinkamas naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones paskelbimas Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje

Ekologinės gamybos ūkiuose tręšimui ar dirvožemio gerinimui leidžiama naudoti tik reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priede nurodytas trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones bei dirvožemio gerinimo priemones, sudarytas tik iš mikroorganizmų.
Ūkio subjektai, tiekiantys rinkai trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ir norintys gauti Augalininkystės tarnybos patvirtinimą, kad trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje, turi pateikti:
  1. išsamią informaciją apie trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės sudėtį;
  2. išsamų gamybos technologijos ir naudojamų žaliavų aprašymą;
  3. produkto cheminės sudėties tyrimų protokolą (kuriame nurodytos pagrindinės ir antrinės augalams tręšti maisto medžiagos, vandenyje tirpios medžiagos, kenksmingos priemaišos, mikrobiologinė tarša), išduotą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo pateikimo VATŽŪM datos. Protokolas turi būti išduotas ES valstybės narės pagal ISO/IEC 17025 standartą akredituotoje tirti konkrečias trąšų ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonių sudėtyje esančias medžiagas laboratorijoje;
  4. Lietuvos žemės ūkio mokslo studijų krypties arba kitos ES valstybės narės atitinkamos mokslo įstaigos patvirtinimą, kad trąša ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje, veiksminga ir stabili. Siekiant įvertinti trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumą naudoti ekologinėje gamyboje, VATŽŪM gali paprašyti pateikti trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tyrimo ataskaitą, kurios pagrindu buvo parengtas mokslo įstaigos patvirtinimas. Pateikiant kitos ES valstybės narės atitinkamos mokslo įstaigos patvirtinimą bei esant poreikiui – trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tyrimo ataskaitą, kurios pagrindu buvo parengtas mokslo įstaigos patvirtinimas, turi būti pateiktas ir jų vertimas į lietuvių kalbą;
  5. produkto etiketės kopiją.
Jeigu kurios nors ES valstybės įstaiga, atsakinga už leidimo išdavimą naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ekologinėje gamyboje, patvirtino (yra išdavusi sertifikatą, leidimą arba kitokį oficialų patvirtinimo dokumentą), kad tam tikro pavadinimo trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, VATŽŪM patvirtinimo papildomai nebeišduoda. Ūkio subjektui pateikus VATŽŪM kitos ES valstybės įstaigos išduotą patvirtinimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, Augalininkystės tarnyba jį paskelbia interneto svetainėje. Siekiant įsitikinti, kad ES valstybės įstaiga turi teisę išduoti patvirtinimą, Augalininkystės tarnyba gali paprašyti ūkio subjekto pateikti tai įrodančią informaciją.
Suteikimo trukmė: 20 darbo dienų
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2020-10-26
PAS kodas:
PAS30481 PAS20514
Sritis:
Agrochemija
Teikiantis skyrius:
Agrochemijos skyrius