Norėdami, kad puslapis tinkamai veiktų, turite įjungti JavaScript. / You must enable JavaScript for this page to function properly.

Apdorojama...

Prašymas įtraukti į pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą

ŪS tiekiantys rinkai žaliavines ar mirkytas pluoštines kanapes, šiaudelius, sėjai neskirtas ir sėjai skirtas pluoštinių kanapių sėklas turi būti įrašyti į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą. ŪS pateikus prašymą įtraukti į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą, ADMS ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patikrina prašymą: ar jame yra nurodyta visa privaloma informacija ir, jei prašymą pateikia juridinis asmuo, tai, ar ji atitinka JA registro duomenis; jei trūksta informacijos ir, taikant vieno langelio principą, nėra galimybės gauti šią informaciją iš kitų VATŽUM struktūrinių padalinių ar viešojo administravimo subjektų, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, ADMS rengia raštą ar elektroniniu paštu informuoja tiekėją apie reikalingą papildomą informaciją. Jei prašyme pateikta visa privaloma informacija, ADMS užpildo Registravimo pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąraše formą, kurią pavizavus ADM skyriaus vedėjui ir direktoriaus pavaduotojui pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Augalininkystės tarnybos direktorius pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Į sąrašą įtrauktas tiekėjas informuojamas per VATIS ar elektroniniu paštu apie jo įtraukimą į sąrašą. Jei tiekėjas VATIS nenurodė, kad pageidauja pranešimus gauti elektroniniu paštu, jam ši informacija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos paskelbimo LIS, siunčiama paštu.

Suteikimo trukmė: Per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2022-06-01
PAS kodas:
PAS30919
Sritis:
Pluoštinės kanapės
Teikiantis skyrius:
Augalų dauginamosios medžiagos skyrius