Apdorojama...

Prašymas dėl leidimo išimties tvarka tiekti į rinką augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimui

Leidimui gauti reikia pateikti Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) laisvos formos paraišką ir šiuos duomenis: produkto ir veikliosios medžiagos pavadinimas;nuostolių, kurie būtų patirti, jei produktas nebūtų panaudotas, apskaičiavimas;numatomo tiekti į rinką produkto kiekis;produktu apdorojamas plotas;produkto paskirtis (kokiems kenksmingiesiems organizmams naikinti ir kokiuose augaluose);informacija apie produkto ir jo veikliosios medžiagos tapatumą;produkto ir jo sudėtinių dalių saugos duomenų lapai; etiketė lietuvių kalba;informacija apie produkto efektyvumą, toksiškumą ir ekotoksiškumą;likučių tyrimų duomenisTarnyba, gavusi visus reikalaujamus duomenis ir nustačiusi, kad asmuo sumokėjo valstybės nustatytą rinkliavą, per dvi savaites juos išnagrinėja ir priima sprendimą dėl leidimo išdavimo.
Suteikimo trukmė: 14 dienų nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo
Paslaugos kaina: Paslaugos kaina apskaičiuojama ir pateikiama vėliau, po prašymo pateikimo, atsižvelgiant į reikalingus atlikti tyrimus ir/ar patikrinimus

Atnaujinta: 2021-06-02
PAS kodas:
PAS30327
Sritis:
AAP registravimas
Teikiantis skyrius:
Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius