Apdorojama...

Prašymas dėl augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimo

Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, tarnybai pateikia prašymus ir dokumentus. Įvertinama registravimui pateiktų produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai, likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas tarnybos interneto puslapyje. Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė, skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką. Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės skelbiami tarnybos interneto puslapyje www.vatzum.lt.
Suteikimo trukmė: Sprendimas dėl augalų apsaugos produktų registravimo, registracijos atnaujinimo priimamas per 120 d. nuo kitos valstybės narės registracijos ataskaitos gavimo
Paslaugos kaina: Paslaugos kaina apskaičiuojama ir pateikiama vėliau, po prašymo pateikimo, atsižvelgiant į reikalingus atlikti tyrimus ir/ar patikrinimus

Atnaujinta: 2021-06-02
PAS kodas:
PAS30478
Sritis:
AAP registravimas
Teikiantis skyrius:
Augalų apsaugos produktų registravimo skyrius