Apdorojama...

Prašymas leisti ruošti sėklos mišinius

Atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas, ketinantis ruošti javų, pašarinių augalų bei daržovių sėklos mišinius Augalininkystės tarnybai turi pateikti: 1. Prašymą leisti ruošti sėklos mišinius; 2. sėklos mišinio ruošimo įrangos techninį aprašymą (brėžinį ar nuotrauką, kurioje nurodytos mišinio ruošimo įrangos sudedamosios dalys (sunumeruotos ir išvardytos) bei techninius duomenis) ir duomenis, įrodančius, kad turima įranga tolygiai paskirsto sėklos komponentus mišinyje (pvz., paimtų mėginių tyrimo duomenys); 3. sėklos mišinio ruošimo procedūros aprašą, kuriame turi būti aprašyta sėklos mišinio ruošimo eiga, mišinio ruošimo trukmė, kuri užtikrina tolygų sėklos komponentų paskirstymą mišinyje, atsakingų asmenų paskyrimas, sėklos komponentų dokumentinio patikrinimo atlikimas, panaudotos sėklos apskaitos vykdymas, fasuočių ženklinimas; 4. aprašytą sėklos mišinio komponentų sudėtį; 5. informaciją apie asmenį, tiesiogiai atsakingą už sėklos mišinio ruošimą. RS specialistas įvertina, ar pateikta visa nurodyta informacija ir ima mėginį iš paruošto mišinio, ir surašo Kontrolinio sėklos mėginio paėmimo tirti aktą. Atlikus sėklos mišinio komponentų ir jų kiekio (procentais) nustatymo tyrimus laboratorijoje RS specialistas, vadovaudamasis Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) surašyto tyrimo protokolo rezultatais, išduoda Kontrolinio sėklos mėginio kokybės rodiklių tyrimų protokolą. RS vedėjas raštu informuoja tiekėją apie tinkamą / netinkamą pasiruošimą gaminti sėklos mišinius ir su išsiųsta informacija supažindina Augalų dauginamosios medžiagos skyrių. Tiekėjas, neatitinkantis tiekėjams keliamų sėklų mišinių ruošimo reikalavimų, pašalinęs trūkumus pakartotinai gali pateikti prašymą po 1 mėnesio. ADM skyriaus specialistas informaciją apie tiekėjus, kurie pripažinti tinkamais ruošti sėklos mišinius, skelbia Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąraše prie tiekėjo pavadinimo ar fizinio asmens vardo ir pavardės pažymėdamas, kad yra sėklos mišinių ruošėjas.
Suteikimo trukmė: Per 20 d.
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2020-01-14
PAS kodas:
-
Sritis:
Dauginamoji medžiaga
Teikiantis skyrius:
Šiaulių regioninis skyrius Vilniaus regioninis skyrius Utenos regioninis skyrius Telšių regioninis skyrius Tauragės regioninis skyrius Panevėžio regioninis skyrius Marijampolės regioninis skyrius Klaipėdos regioninis skyrius Kauno regioninis skyrius Alytaus regioninis skyrius