Apdorojama...

Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo prašymas pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes

Atestuotas dauginamosios medžiagos tiekėjas, nusprendęs pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes, privalo pateikti Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo prašymą pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes.
Suteikimo trukmė: Augalininkystės tarnyba per 30 darbo dienų nuo prašymo pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes gavimo dienos patikrina tiekėjo dokumentus ir paskiria veiklos patikrinimo datą. Jeigu prašyme pateikta ne visa informacija, o „vieno langelio“ principu nėra galimybės gauti šios informacijos per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, dauginamosios medžiagos tiekėjas informuojamas apie papildomos informacijos pateikimo reikmę.
Paslaugos kaina: Paslaugos kaina apskaičiuojama ir pateikiama vėliau, po prašymo pateikimo, atsižvelgiant į reikalingus atlikti tyrimus ir/ar patikrinimus

Atnaujinta: 2022-04-22
PAS kodas:
-
Sritis:
Dauginamoji medžiaga
Teikiantis skyrius:
Šiaulių regioninis skyrius Vilniaus regioninis skyrius Augalų dauginamosios medžiagos skyrius Utenos regioninis skyrius Telšių regioninis skyrius Tauragės regioninis skyrius Panevėžio regioninis skyrius Marijampolės regioninis skyrius Klaipėdos regioninis skyrius Kauno regioninis skyrius Alytaus regioninis skyrius