Apdorojama...

Dėl vienkartinio leidimo purkšti iš oro patikslinimo, galiojimo panaikinimo

Vienkartinis leidimas iš oro suteikia teisę fiziniam arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, ar kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtam juridiniam asmeniui arba kitoms organizacijoms ar jų padaliniams purkšti augalų apsaugos produktus iš oro Lietuvos Respublikos teritorijoje. Leidimas išduodamas tik tais atvejais, kai kenksmingųjų organizmų kitais būdais neįmanoma sunaikinti ar kontroliuoti jų plitimo naudojant antžeminę apdorojimo įrangą. Draudžiama urbanizuotose teritorijose augalų apsaugos produktus purkšti iš oro.
Suteikimo trukmė: Augalininkystės tarnyba per 3 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo patvirtina fiziniam arba juridiniam asmeniui, kad prašymas ir dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, yra gauti. Augalininkystės tarnyba išduoda leidimą ne vėliau kaip per 8 darbo dienas nuo tinkamai įformintų prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo Augalininkystės tarnyba dienos. Jeigu pateikti ne visi reikiami dokumentai, ne iki galo ar neteisingai užpildyti dokumentai, taip pat klaidinga, netiksli informacija arba pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, Augalininkystės tarnyba per 3 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo, praneša fiziniam arba juridiniam asmeniui apie nustatytus trūkumus ir nurodo pašalinti trūkumus per Augalininkystės tarnybos nustatytą protingumo kriterijus atitinkantį terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 22 darbo dienos. Tokiu atveju terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų patikslintų dokumentų pateikimo.
Paslaugos kaina: Nemokama

Atnaujinta: 2020-10-26
PAS kodas:
PAS21068
Sritis:
Agrochemija
Teikiantis skyrius:
Agrochemijos skyrius